Schengen Vizesi Hakkında

Schengen Vizesi Hakkında

Schengen Vizesi Hakkında

Schengen Vizesi, Schengen Bölgesindeki bir veya birkaç ülkeyi ( Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, İtalya, Yunanistan, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Polonya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Malta, Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan.....) ziyaret etmek istediğinizde gerekmektedir. Schengen ülkelerinde toplam konaklama süresi altı aylık bir süre içinde ilk giriş tarihinden başlayarak 90 günü aşamaz. (diplomatik, servis ve özel (yeşil) pasaport hamilleri hariç)
                                     BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
 • Geçerli pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış, en az 2 sayfası boş, Schengen alanını terk etmeyi düşündüğünüz tarihten itibaren en az 90 gün daha geçerli olan).
 • Pasaportun resimli sayfasının ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri (eski pasaportunuz mevcut ise son 3 yıla ait Schengen vizelerinin fotokopileri, giriş-çıkış kaşeleri dahil).
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi .
 • 2 adet biyometrik fotoğraf, arka fonu beyaz, 3,5 cm x 4,5 cm boylarında, yetişkinler için son 6 ay, 12 yaş altı çocuklar için son 3 ay içerisinde ve gözlüksüz olarak çekilmiş.      
 • Seyahat süresini kapsayan, teminat limiti en az 30.000 olan ve Schengen ülkelerinde geçerli antetli kağıda basılmış, ıslak imzalı kaşeli Seyahat Sağlık Sigortasının orijinali. Seyahat sağlık sigortasında, ‘Vefat halinde cenazenin defni veya yurtdışından nakil giderleri poliçede belirtilen şekilde karşılanır maddesi veya bu maddenin içeriğinin genişletilmiş hali bulunmak zorundadır.
                      Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Belgeler:
 • Gidiş-dönüş uçak/tren/otobüs/feribot bileti rezervasyon belgesi. Biletler barkodlu olmalı veya rezervasyon numaraları veya PNR numaraları görünmeli. (Orijinal bilet talep edilebilir.)
 • Turla seyahat edilecekse, tur programı ,ulaşımın gerçekleşeceği aracın sigortası, ruhsatı, taşıt kartı,B1/B2 belgeleri, şoförlerin ulusal ve uluslararası sürücü belgeleri ile geçerli vize fotokopileri, tüm yolcuların listesi, tüm otel rezervasyonları talep edilir.
 • Seyahat araba ile (şahsa ya da şirkete ait) gerçekleşecek ise: Ruhsat fotokopisi ve fotokopi üzerine ruhsat sahibinin seyahat planını açıklayan yazısı ve aracı kullanacak kişiye ait uluslararası ehliyet fotokopisi.(Araç başvuru sahibine ait değilse; kişinin aracı kullanabileceğine dair noter onaylı vekaletname sunulmalıdır.) Araca ait yeşil sigorta talep edilebilir.
 • Seyahat tekne ile gerçekleşecek ise: Tekne başvuru sahibine veya aile bireylerine ait ise, bağlama kütüğü ya da tonilato belgesi, teknenin geçerli sigortası, kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri ve vize fotokopisi. Tekne farklı bir şahsa ya da şirkete ait ise, belirtilen evraklara ek olarak tekne sahibinden davet yazısı gerekmektedir. Ayrıca tekne kiralık ise ek olarak kira sözleşmesi sunulmalıdır. 
Otel Rezervasyonu.Tarihler bilet ile uyumlu olmalı ve yapılacak olan ödeme tutarı mutlaka gözükmelidir.(Ödeme makbuzu istenebilir.)
                      Meslek Belgeleri:  Çalışanlar için gerekli belgeler:
 • Şirketin antetli  kağıdιna  yazılmış, kişinin pozisyonunu, işe başlama tarihini, maaşını, izinli olduğu süreyi ve dönüşünde işe devam edeceğini teyit eden mektup  (orjinal  ve güncel olmak zorunda).
 • Son 3 aylık maaş bordrosu (ıslak imza ve kaşeli), işe giriş bildirgesi, detaylı 4 A hizmet dökümü (e-devletten barkodlu ya da SGK’ dan  ıslak imza ve kaşeli ).
 • İşe yeni başlanması durumunda, daha önceki işyerinize ait bilgiler ve maaş bordroları ek olarak sunulabilir.
 • Çalıştığı iş yerinin güncel Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi (Bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.)
 • Sözleşmeli çalışan ise: Belirtilen evraklara ek olarak sözleşme fotokopisi gerekmektedir.
 • Kamu çalışanı için gerekli belgeler:
 • Çalıştığı resmi kurumun antetli  kağıdına yazılmış seyahat amacını, ne kadar zamandır bu kurumda çalıştığını, maaşını, izinli olduğu tarihleri ve bu iznin ücretli ya da ücretsiz olduğunu belirten yazı (orijinal ve güncel), kimlik kartı ve fotokopisi (çalıştığı kurumun).
 • Son 3 aylık maaş bordrosu, SGK 4c hizmet dökümü (detaylı ve barkodlu).
                            Şirket sahipleri için gerekli belgeler:
 • Şirketin Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası (ortak olarak kişinin isminin geçtiği), Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi (bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir). Ayrıca şirketin antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı, kaşeli, orjinal dilekçe.
 • SGK 4a/4b hizmet dökümleri  (e-devletten barkodlu ya da SGK’ dan  ıslak imza ve kaşeli ).
                             Çiftçi için gerekli belgeler:
 • Ziraat Odası tarafından verilen güncel çiftçi belgesi  (e-devletten barkodlu ).
                             Emekli için gerekli belgeler:
 • Emekli  maaşını gösterir son 3 aya ait banka hesap özeti (ıslak imzalı  ve kaşeli-imza sirküleri ).
 • Varsa Emekli Kimliği fotokopisi
                              Öğrenciler için gerekli belgeler:
 • Son 6 ayı aşmamış güncel tarihli e-devletten alınmış kare barkodlu Öğrenci Belgesi, öğrenim zamanı gidiliyor ise okuldan orijınal izin yazısı.
 • Ayrıca sponsorun tüm evrakları dosyaya eklenir (sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi). Sponsordan masrafların kendisi tarafından karşılanacağını belirten dilekçe,
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (Sponsor olarak öncelikle ebeveynlerin, daha sonra diğer birinci derece yakınların evrakları istenir: eğer bu kişilere ait herhangi bir evrak sunulamıyorsa  farklı bir kişinin sponsorluğu  kabul edilebilir - yakınlık varsa nüfus kayıt örneği ile belgelenmelidir).
                             Çocuklar için gerekli belgeler:
 • Çocukların sponsorlarının  tüm evrakları dosyaya eklenir.
 • (Sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm evraklar, sponsorluk dilekçesi ve yakınlığın nüfus kayıt örneğiyle belgelenmesi istenir.)
 • Boşanmış çiftler için: çocuğun velayetini gösteren mahkeme kararının orijinali ve her iki ebeveynden noter tasdikli muvafakatname  gerekmektedir.
                            Ev hanımı için gerekli belgeler:
 • Başvuru sahibi evliyse, masraflarının eşi tarafından karşılanması durumunda sponsor  olan eşin tüm evrakları, sponsorluk dilekçesi ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği eklenmelidir. (Yolcunun evraklarında soyadı farklılığı olması durumunda: Farklı soyadının nedeni evlilik ise evlilik cüzdanı fotokopisi, boşanma ise boşanma evrakının fotokopisinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir).
                            Çalışmayanlar için gerekli belgeler:
 • Çalışan eşe/ebeveyne/yakına ait, mesleki ve maddi belgeler ile masrafların karşılanacağına dair dilekçe. (Sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm evraklar istenir, yakınlık varsa Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğiyle belgelenmelidir.)
                            Maddi belgeler:
 • Ekonomik durumunuzu belirten belgeler: Son 3 aylık, bakiyeli, ıslak imza ve kaşeli, güncel banka hesap dökümü (Sunulan banka dökümünün imza sirküleri talep edilebilir). (Banka dükümü başvuru sahibine ait olmalıdır – sponsor varsa sponsora, iş amaçlı başvuru ise ve masrafların şirket tarafından karşılanacağını belirten dilekçe varsa şirkete ait olabilir).
                              Gerekli diğer belgeler:
 • Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe. (Seyahat masrafları başkası veya ebeveyn tarafından karşılanıyor ise karşılayan kişi tarafından yazılan dilekçe)
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (kendi bilgilerinize ek olarak anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin liste halinde gözükmesi gerekmektedir.
 • Açık adres bilgileriniz ‘Yerleşim Yeri’ ibaresinin yanında görülebilmelidir.
 • Kişi yerleşim yeriyle ilgili yakın tarihli bir değişiklik yaptıysa yaşadığı yere ait tapu veya noter onaylı kira sözleşmesi ve ek olarak ikametin bulunduğu yere ait,  elektrik veya su faturalarını sunmalıdır. Ayrıca nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri raporunu da sunmalıdır.
 • Evlendikten sonra soyadı değişikliğine maruz kalan kişilerin kızlık soyadının ve yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olan kişilerin diğer vatandaşlık bilgilerinin açık ve anlaşılır bir biçimde eksiksiz olarak gözükmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise: Yukarıda belirtilen durumlara ek olarak Türkiye’deki oturma izni veya varsa çalışma izni gerekmektedir.